„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich

Jak a proč registrovat do občanského sdružení ?

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ   ( do občanského sdružení Karbaníček )

Členské výhody pro hráče

Členství v Karbaníčku o.s. poskytuje mnoho výhod,především se hráči (členové o.s.) mohou zúčastnit některých turnajů aniž by zaplatili STARTOVNÉ ! Hráč (člen o.s.) který odehraje turnaj pořádaný Karbaníčkem o.s., získá do " Členské ligy " body,které může poté zhodnotit v turnajích např. :
1. Sleva na STARTOVNÝM
2. Zdarma občerstvení,drink,kávu ( dle propozic jednotlivých turnajů )
3. Informační servis (zprávy - email,telefon)
4. Právo účasti ZDARMA na " Ligových turnajích"
5. Podílet se na správě a řízení našeho občanského sdružení

Povinnosti člena občanského sdružení

Základní povinnost členů je dodržovat " Členské Stanovy " ,které jsou nedílnou součástí občanského sdružení !
Z dalších povinností našich členů je včas a řádně,uhradit čtvrtletní členské poplatky. Peníze s poplatků jsou použity na běžnou kancelářskou režii,reklamu,SMS zprávy členům, pronájmy či ostatní provozní režii. Část finančních prostředků směřujeme, do Ligových a VIP turnajů. Pokud člen včas a řádně nezaplatí členské příspěvky,může být vyškrtnut z našeho sdružení viz. STANOVY o.s.

Členské poplatky

Bude-li mít naše občanské sdružení dostatek členů, je zamýšleno, část Členských poplatků použít na Ligové turnaje či na VIP turnaje. Občanské sdružení má Kontrolní hospodářskou komisi a vy jako členové, máte právo do něj nahlížet. Na každé Valné hromadě ( dvakrát do roka ) ,bude připravena ke kontrole i zpráva o HOSPODAŘENÍ ( která bude přístupná pro členy,zde na webu ).

Tabulka 01 - členských poplatků a výhod pro rok 2015
Název členství Čtvrtletní úhrada Celoroční úhrada Informace servis Slevy na startovném Zdarma,slevy
BRONZOVÉ 150,00 Kč   600,00 Kč Webová stránka 10 % 1 x Káva
STŘÍBRNÉ 300,00 Kč 1200,00 Kč E-mail zprávy 20 % 3 x Káva
ZLATÉ 600,00 Kč 2400,00 Kč SMS zprávy 30 % 5 x Káva

Pozn. :
Informační servis :
U Bronzového členství to znamená,že informace najdete zde , na webových stránkách.
U Stříbrného členství, že dostanete Email zprávu o nových turnajích a akcích.
U Zlatého členství Vám pošleme SMS zprávu o nejbližším vyhlášeném turnaji,akcí a slev.
Slevy na Startovném :
Slevy na startovném, jsou hlavně pro Ligové a Vip turnaje uvedu příklad :
Je-li vyhlášen Vip ( Ligový ) turnaj ,má člen nárok a právo na slevu ( podle druhu členství ) a dle uvedené tabulky .
Slevy na občerstvení :
Podle druhu členství dostanou hráči kávu zdarma. Není přípustné směnit kávu za peníze či za jiné položky !

Místo pro Vaší reklamu

Pokud máte zájem o umístění
bannerové reklamy na naše
stránky napište do kontaktu !


Místo pro Vaší reklamu

Pokud máte zájem o umístění
bannerové reklamy na naše
stránky napište do kontaktu !


Napsali O Nás