„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich

PRAVIDLA PRO CHOVÁNÍ   HRÁČŮ V TURNAJÍCH


ÚVOD DO PRAVIDEL

Obecně řečeno k různým karetním hrám či sportovním turnajům je základ,mít sjednocená pravidla
Sjednocení pravidel je důležité pro regulérnost her a soutěží. V některých karetních hrách jsme pravidla upravili . Snažili jsme se pravidla přizpůsobit podmínkám – našich turnajů. Změny jsou víceméně u propozic turnajů než v základních pravidlech karetních či sportovních hrách . V základních pravidlech jsou úpravy drobné, které nejsou pro danou hru ZÁSADNÍ .

PRAVIDLA  KE  HRÁM  A  TURNAJŮM - OBECNĚ

Pravidla které jsou zveřejněna zde na webových stránkách „www.karbanicek.cz „ pro příslušné  soutěže,turnaje jsou jediným rozhodujícím faktorem pro posuzování v samotných turnajích .
Tyto pravidla schválila SPRÁVNÍ RADA  Karbaníčku o.s. a jsou závazná, jak pro hráče či ostatní účastníky,tak i pro ředitele turnajů,rozhodčí a spolupracovníky .
Registrací do občanského sdružení nebo zápisem či zaplacením startovného do turnajů – souhlasíte s uvedenými pravidly,zde na webových stránkách . Ve vlastním zájmu si prostudujte herní pravidla k jednotlivým hrám. Kdo nesouhlasí s uvedenými  pravidly, nemůže se zúčastnit  turnajů  či her,pořádaným KARBANÍČKEM o.s.


FUNKCE A ROZHODOVÁNÍ V TURNAJÍCH

ŘEDITELE TURNAJE :
Všichni hráči a  nominovaní rozhodčí ,ostatní spolupracovníci se řídí jeho pokyny.
Ředitel nominovaný do příslušného turnaje , zodpovídá za dodržování herních pravidel,uvedených zde na webových stránkách a je nadřazen pro ostatní rozhodčí a spolupracovníky .
Hráč který má pocit,že bylo chybně rozhodnuto v jeho neprospěch,může podat ihned protest k Řediteli turnaje,který má právo zastavit hru ( turnaj ) až do vyřešení podávajícího protestu .
Ředitel turnaje má však,vždy právo VETA !

ROZHODČÍ HER :
Rozhodčí her řídí a rozhoduje vždy příslušnou hru,hráči respektují jeho rozhodovací systém,který je  v souladu s pravidly příslušných her a propozicemi k turnaji . Rozhodčí může udělit takzvanou ČERVENOU KARTU hráči,který soustavně porušuje pravidla jak herní, tak pravidla slušného chování . Tento hráč je vyloučen ze hry a ředitel turnaje rozhodne o setrvání v turnaji .
Rozhodčího hry  jsou všechny přítomné osoby a hráči  respektovat a řídit se jeho pokyny.
Hráč která má zásadní připomínku k práci těchto funkcí,může během ( ukončení jednotlivé hry ) povolat ředitele turnaje a zažádat o kontrolu jejich rozhodnutí .Nebude-li hráč ( osoba ) spokojena s rozhodnutím ředitele turnaje, může hráč  - poslat správní radě PROTESTNÍ FORMULÁŘ, který najde na webových stránkách  . Přičemž je hráč - osoba povinna respektovat aktuální rozhodnutí ředitele turnaje.

POŘADATEL ( ochranka )
Udržuje pořádek a dodržování klidného průběhu turnaje nebo hry.
Pořadatel má právo zamezit přístup osobám,kteří svým chováním narušují nebo budou evidentně narušovat průběh turnaje  - OPILOSTÍ,AGRESIVITOU,HLASITÝM CHOVÁNÍM nebo NEMAJÍ PRO VSTUP  POVOLENKU ( turnaje mohou být vyhlášeny jen pro členy sdružení či pro pozvané hráče ).

Osoba která není členem o.s. Karbaníček a nesplňuje výše uvedené podmínky, může být  z herního prostoru vykázána či vyloučena POŘADATELEM .
Hráč (člen občanského sdružení ),může být vykázán, jen se souhlasem ředitele turnaje či zást. Správní rady .

CENY A ODMĚNY V TURNAJÍCH

Vítězové v turnajích mají po ukončení turnaje,nárok na odměnu,cenu atd... do 30 minut,kterou jim předává ředitel turnaje ( či jiná pověřená osoba ). Před zahájením turnaje, soutěží her jsou  ceny POTVRZENY - VYHLÁŠENÍM či jinak zveřejněny ( NÁSTĚNKY,POČÍTAČ,PROJEKTOR atd. ) Všichni soutěžící a hráči mají právo znát, před začátkem turnaje ROZDĚLENÍ ODMĚN . Jinou než vyhlášenou odměnu nemůže účastník turnaje vyžadovat. V propozicích turnaje, je předem určeno, počet míst které budou oceněny a počet bonusových bodů do členské ligy.

Další informace........

SLEVY A BONUSY

Bonusy a slevy v různých turnajích či soutěží,mohou uplatnit,jen registrovaní členové občanského sdružení za předpokladu,že splňují příslušné propozice k jednotlivým turnajům a mají zaplacené členské příspěvky. Ostatní hráči ( návštěvníci) nemají nárok na bonusy a slevy či vyhlášené výhody a akce !


CHOVÁNÍ ČLENŮ,HRÁČŮ A ÚČASTNÍKŮ NA AKCÍCH

Vážení hráči, návštěvníci kteří navštívíte naše turnaje,akce a soutěže,berte  na vědomí,že přísně zakročíme proti nevhodnému chování osob,členů a hráčů, kteří neplní ty nejzákladnější

PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
zejména budou vyloučeny osoby za tyto přestupky :

  • zákaz vstupu osobám silně podnapilým nebo osobám pod vlivem drog
  • zákaz vstupu a vyloučení osob neplnoletých v karetních hrách ( vyjma akcí  pro nezletilé např. deskové hry a sportovní turnaje atd.. ) .
  • vyloučeny z herního prostoru - osoby agresivní,hlučné a nevhodně oblečené
  • vyloučeny z herního prostoru - osoby které verbálně napadají ostatní spoluhráče a pracovníky turnaje .
  • vyloučeny z herního prostoru - osoby podvádějící ve hře či navádějící k podvodu
  • vyloučeny z herního prostoru - osoby neloajální k občanskému sdružení a spoluhráčům
  • vyloučeny z herního prostoru - osoby které záměrně nedbají pokynů pracovníků o.s., dále kteří nedodržují propozice či pravidla .

Hodně štěstí ve hře Vám přeje

Správní rada  - Karbaníček o.s.
Telefon kontakt : 732684088
( zanechte zprávu či Váš telefon a do 24 hodin ,Vás budeme kontaktovat ) .


Místo pro Vaší reklamu

Pokud máte zájem o umístění
bannerové reklamy na naše
stránky napište do kontaktu !


Místo pro Vaší reklamu

Pokud máte zájem o umístění
bannerové reklamy na naše
stránky napište do kontaktu !


Napsali O Nás